با ما تماس بگیرید: 88209155 - 021

کد این گواهی نامه جهت استعلام اعتبار: CSC090912/IRN/00413 در سایت training.Cyberoam.com

Cyberoam Certified Sales Champion-CCSC


Ehsan Driver
Has successfully completed the requirements
and is recognized as a
Cyberoam Certified Sales Champion-CCSC
Valid Through: September 9, 2014
CCSC ID : CSC090912/IRN/00413
Hemal Patel
CEO - Elitecore Technologies Pvt. Ltd.
Validate this certificate's authenticity at
certification.cyberoam.com
گواهی نامه بازرگانی سایبروم
احسان درایور
موفق به اتمام ملزومات شدند
و رسماً به عنوان متخصص فروش محصولات سایبروم (CCSC) تأیید شناخته شدند
اعتبار تا : 09 سپتامبر 2014
شناسه CCSC: CSC090912/IRN/00413